Czym jest pełna księgowość?

Księgi rachunkowe to najbardziej skomplikowany sposób prowadzenia rozliczeń w przedsiębiorstwie. O tym, kto i na jakich zasadach musi ją prowadzić, decydują ustawy o rachunkowości, zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw oraz o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Kto musi prowadzić księgi?

Każde przedsiębiorstwo, które osiągnęło w 2021 roku przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz innych operacji finansowych na poziomie równym lub wyższym kwocie 9 188 200 zł, musi prowadzić pełną księgowość od kolejnego roku podatkowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, otwarcie pełnych ksiąg musi nastąpić do 15 stycznia.

Kwota limitu wynika z przepisów prawa i jest równa sumie 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki po kursie z dnia 1 października. W związku ze wzrostem kursu euro, limit ten co roku rośnie. W 2020 roku wynosił 9 030 600 zł a w 2019 roku 8 746 800  zł.

Co wiąże się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Podmioty, które przechodzą na księgi rachunkowe, muszą wykonać spis z natury na ostatni dzień roku kalendarzowego. Muszą ująć w niej środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także dane dotyczące posiadanych towarów, materiałów i produkcji, która jest w toku.

Zawiadomienie o rozpoczęciu prowadzenia pełnej księgowości należy zgłosić w ciągu 20 dni do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Podmioty, które we wcześniejszych latach prowadziły księgi rachunkowe, nie muszą składać zawiadomienia co roku.

Co zawierają takie usługi

Pełna księgowość, w której ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia finansowe powinna zawierać:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej (konta syntetyczne),
  • konta ksiąg pomocniczych (konta analityczne),
  • zestaw obrotów i sald kont,
  • wykaz aktywów i pasywów.

Czy prowadzenie ksiąg rachunkowych jest trudne?

Zdecydowana większość przedsiębiorstw, która osiąga przychody na poziomie 2 000 000 euro i więcej korzysta z usług profesjonalnej księgowej. Prowadzenie księgowości przy tak dużym biznesie samodzielnie, może być trudne do wykonania. Najczęściej duże firmy działające na pełna księgowość tworzą działy finansowe dbające o poprawność rozliczeń lub korzystają z zewnętrznych kancelarii podatkowych na zasadzie outsourcingu.

2 komentarze do “Czym jest pełna księgowość?”

Dodaj komentarz